wp-config.php – konfiguracja WordPress

wp-config.php to jeden z podstawowych plików konfiguracyjnych WordPress. Jest on zlokalizowany w głównym folderze instalacji WordPress. Plik wp-config.php zawiera informacje o bazie danych, nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło. Informacje te pozwalają WordPress komunikować się z bazą danych w celu przechowywania i pobierania danych (np. postów, użytkowników, ustawień itp.). Ale nie tylko!

Plik służy również do definiowania zaawansowanych opcji WordPress. Dodatkowe ustawienia w wp-config.php zwiększają bezpieczeństwo, wydajność WordPress oraz są pomocne w pracy z WordPress.

Oto lista wszystkich zmiennych w pliku wp-config.php, które zebrałem w jedno miejsce ponieważ trudno jest je zapamiętać.

Limit pamięci PHP

// Limit pamięci PHP dla tej witryny
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' ); // Zwiększenie limitu pamięci dla strony administratora.

Baza danych

// Baza danych
define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true ); // Pozwól WordPressowi automatycznie naprawiać bazę danych.
define( 'DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES', true ); // Nie wykonuj aktualizacji bazy danych w tabelach globalnych (np. użytkownicy)

Adres URL strony

define( 'WP_HOME', 'https://domena.pl' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://domena.pl' );

Domyślny motyw

define( 'WP_DEFAULT_THEME', 'twentytwentyone' );

Tymczasowe ustawienia przeniesienia witryny

define( 'RELOCATE', true ); // Pamiętaj aby usunąć po zalogowaniu się

Aktualizacja plików WordPress

define( 'FS_METHOD', 'direct' );
define( 'FS_CHMOD_DIR', ( 0755 & ~ umask() ) ); // zmiana uprawnień katalogów
define( 'FS_CHMOD_FILE', ( 0644 & ~ umask() ) ); // zmiana uprawnień plików

Ścieżki do treści, wtyczek i motywów

define( 'WP_CONTENT_URL', get_option( 'siteurl' ) . '/wp-content' ); // Pełny adres URL do katalogu wp-content
define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . 'wp-content' ); // Bez końcowego ukośnika, pełna ścieżka do wp-content
define( 'WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins' ); // Pełna ścieżka, bez końcowego ukośnika.
define( 'WP_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/plugins' ); // Pełny adres URL, bez końcowego ukośnika.
define( 'PLUGINDIR', 'wp-content/plugins' ); // Powiązanie ABSPATH. Dla kompatybilności wstecznej.
define( 'WPMU_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/mu-plugins' ); // Pełna ścieżka, bez końcowego ukośnika.
define( 'WPMU_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/mu-plugins' ); // Pełny adres URL, bez końcowego ukośnika.
define( 'MUPLUGINDIR', 'wp-content/mu-plugins' ); // Powiązanie ABSPATH. Dla kompatybilności wstecznej.
define( 'TEMPLATEPATH', get_template_directory() );
define( 'STYLESHEETPATH', get_stylesheet_directory() );

Wersje postów / rewizje

define( 'WP_POST_REVISIONS', 15 ); // Liczba wersji
define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 60 ); // Interwał automatycznego zapisywania wersji postów w sekundach.

Ciasteczka domeny (cookies)

Cookies logowania

Bardzo przydatne, jeśli podczas logowania pojawiają się błędy związane z plikami cookie.

define( 'COOKIE_DOMAIN', '.domena.pl' ); // Domena i wszystkie subdomeny
define( 'COOKIE_DOMAIN', 'domena.pl' ); // tylko domena główna
define( 'COOKIE_DOMAIN', 'www.domena.pl' ); // tylko subdomena
define( 'COOKIEPATH',  $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' ); // Ustaw to dokładnie. 
define( 'SITECOOKIEPATH', $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' ); // Ustaw to dokładnie.
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );
define( 'PLUGINS_COOKIE_PATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', WP_PLUGIN_URL ) );
define( 'USER_COOKIE', 'wordpressuser_' . COOKIEHASH );
define( 'PASS_COOKIE', 'wordpresspass_' . COOKIEHASH );
define( 'AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH );
define( 'SECURE_AUTH_COOKIE', 'wordpress_sec_' . COOKIEHASH );
define( 'LOGGED_IN_COOKIE', 'wordpress_logged_in_' . COOKIEHASH );
define( 'RECOVERY_MODE_COOKIE', 'wordpress_rec_' . COOKIEHASH );

Włączanie i wyłączanie debugowania WordPress

Włączone to true, wyłączone to false

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
define( 'WP_LOCAL_DEV', true ); // Magiczna zmienna dla local dev

Debugowanie skryptów i stylów

define( 'CONCATENATE_SCRIPTS', false ); // Powoduje, że skrypty WordPress są dołączane osobno
define( 'SCRIPT_DEBUG', true ); // Używa niezminimalizowanych skryptów
define( 'SAVEQUERIES', true ); // Do analizy globalnych obiektów $wpdb
define( 'COMPRESS_SCRIPTS', true ); 
define( 'COMPRESS_CSS', true );
define( 'ENFORCE_GZIP', true );

Wymuszenie SSL

define( 'FORCE_SSL_LOGIN', true ); // Zabezpiecz tylko proces rejestracji / logowania
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true ); // Wymuś SSL dla panelu administratora WordPress

Wyłączenie cron

define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
define( 'ALTERNATE_WP_CRON', true ); // alternatywna metoda uruchamiania crona w tle, gdy jest inicjowana przez użytkowników końcowych.
define( 'WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', MINUTE_IN_SECONDS ); // limit cron do działania w określonym przedziale czasu.

Modyfikacje plików

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); // Wyłącz edytor plików WordPress
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true ); // Nie zezwalaj użytkownikom na aktualizowanie rdzenia, wtyczek ani motywów
define( 'IMAGE_EDIT_OVERWRITE', true ); // Zezwól na edycję obrazów, aby zastąpić oryginały

Aktualizacje WordPress

define ('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', prawda); // Wyłącz wszystkie automatyczne aktualizacje WordPress
define ('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false); // Wyłącz tylko aktualizacje rdzenia
define ('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); // Włącz tylko niewielkie aktualizacje rdzenia

Zmiana języka WordPress

define( 'WPLANG', 'pl_PL' );
define( 'WP_LANG_DIR', dirname(__FILE__) . 'wordpress/languages' );

Kosz dla WordPress

define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 30); // Liczba dni oczekiwania przed opróżnieniem kosza
define ('MEDIA_TRASH', false); // Czy zezwolić elementom multimedialnym na korzystanie z funkcji kosza.

Tryb odzyskiwania i obsługa błędów krytycznych

define ('WP_SANDBOX_SCRAPING', true); // Wyłącz ochronę WSOD (i nie wysyłaj powiadomień e-mail)
define ('WP_START_TIMESTAMP', microtime (true)); // Zmodyfikuj czas startu WordPressa.
define ('RECOVERY_MODE_EMAIL', 'email@domena.pl'); // Ustaw wiadomość e-mail w trybie odzyskiwania.

Ważne informacje o wp-config.php

Wszystkie powyższe zmienne dla pliku wp-config.php mogą pomóc lub zaszkodzić. Jeżeli bierzesz się za edycję pliku wp-config.php to nie zaszkodzi (wręcz wskazane) zrobić kopii bezpieczeństwa. Zduplikuj ten plik, nazwij go wp-config.ok i w momencie gdy coś pójdzie nie tak, to w kilka sekund przywrócisz go zmieniając wp-config.ok na wp-config.php.

Mam nadzieję, że artykuł jest pomocny. Jeżeli zapomniałem o istotnych zmiennych to wspomnij o nich w komentarzu poniżej!

Czy wiesz, że udostępniając ten artykuł pomagasz mi? Dziękuję za Twoje wsparcie.

Dodaj komentarz

webinar tr

Żegnaj DIVI, witaj Core Web Vitals

Zapraszam Cię na webinar jeżeli chcesz przyspieszyć stronę internetową i przygotować się na Google Core Web Vitals. Krok po kroku, transformacja strony www do motywu opartego na Gutenberg.

Shopping Cart

No products in the cart.